Køb og salg af timeshare

Privat salg af Timeshare på Hotel Traneklit A/S

Hotel Traneklit A/S blev solgt som Timeshare i 1984 og efter ca. 2 år var der udsolgt.

Ved køb af timeshare erhverver man brugsretten til lejligheden i den købte uge. Overdragelse af timeshare kan kort sagt ske enten direkte mellem sælger og køber eller med en mægler som mellemmand.

Traneklit har 22 lejligheder – fordelt på 50 uger, hvilket svarer til 1100 aktier. Der er godt 800 ejere. Nogle af disse ejere, vil nu gerne sælge igen.

Nedenstående er lejligheder for tiden sat til salg. Bemærk venligst at det angivne ugenr. ikke er identisk med ugenummer generelt.

Er du interesseret i at købe en lejlighed eller blot høre nærmere om priser og øvrige vilkår, kan du kontakte angivne for flere oplysninger.

Som aktionær er man automatisk medlem af Traneklit Strandklub, hvis formål det er at tage sig af den daglige drift af stedet.

Hver enkelt aktie betaler et årligt kontingent, som ejeren hæfter for.

Kontingentet opkræves af Hotel Traneklit A/S og er for året 2017 uændret fastsat som følger:

pr. uge
nr. 01 kr. 4.100
nr. 02 kr. 5.405
nr. 03 kr. 5.085
nr. 04 og 05 kr. 4.975
nr. 06 kr. 4.000
nr. 11 og 15 kr. 6.575
nr. 12 og 14 kr. 7.235
nr. 16,17 og 18 kr. 5.935
nr. 20 til 28 kr. 3.780

Kontingenterne udregnes efter m2, herlighedsværdi og fordelingsnøgle.
Ovennævnte kontingenter går alle til hotellets omkostninger og drift.
Se billedgalleri og lejligheders grundplan.

OM TRANEKLIT A/S
-Traneklit A/S er et aktieselskab med nom. Aktiekapital på kr. 24.200.000, hvilket svarer nogenlunde til egenkapitalen
-Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af op til 5 personer, der alle ejer en eller flere aktier i Traneklit A/S
-Selskabets revisor er Revisionsfirma Tage Kielsgaard Rasmussen, Hjørring
-Selskabets bankforbindelse er Sydbank A/S

img009 img003 img004 img005 img008 img001