Traneklit Strandklub

Som aktionær er man automatisk medlem af Traneklit Strandklub, hvis formål det er at tage sig af den daglige drift af stedet.

Hver enkelt aktie betaler et årligt kontingent, som ejeren hæfter for.

Kontingentet opkræves af Hotel Traneklit A/S og er for året 2018 samt 2019 fastsat som følger:

LejlighedKontigent pr. uge
014.395,- kr.
025.795,- kr.
035.450,- kr.
04+055.330,- kr.
064.285,- kr.
11+157.050,- kr.
12+147.755,- kr.
16+17+186.360,- kr.
20-284.050,- kr.

Kontingenterne udregnes efter m2, herlighedsværdi og fordelingsnøgle.
Ovennævnte kontingenter går alle til hotellets omkostninger og drift.